Ventilisane fasade

U poslednje vreme sve veću primenu u građevinarstvu čine ventilisane fasade. Jedna od zastupljenijih je ventilisana kamena fasada. One spadaju u jednu od složenijih ventilisanih fasada.

Kao završna obloga koristi se prirodni kamen debljine 3cm. I više, a u poslednje vreme zahvaljujući aluminijumskim potkonstrukcijama koristi se i kamen debljine 2 cm.

Ventilisane kamene fasade imaju niz prednosti u odnosu na klasične i to :

01
Kamen je prirodni materijal, koji pored prirodnih svojstava izgleda atraktivno
02
Ploče nisu direktno vezane za konstrukciju objekta te imaju ulogu zaštite iste
03
Između kamene obloge i termoizolacije postoji vazdušni prostor koji omogućava strujanje, vazduha čime se postiže brzo sušenje kamene obloge što sprečava pojavu fleka i vlage kao i kondeza na oblozi
04
Objekat na kome je pravilno urađena ventilisana fasada sa termoizolacijom pruža veliku uštedu toplotne energije, kao i efekat zvučne izolacije
05
Ventilisane fasade omogućavaju da se ispod obloge mogu smestiti određene instalacije kao što su kišne instalacije, instalacije klime i gromobranske instalacije
06
Kod ventilisane kamene fasade u svakom momentu mogu se izvršiti određene popravke na instalacijama, kao i zamena ili popravka pojedinih ploča

SZTR " Mozaik " za izradu ventilisane kamene fasade koristi aluminijumsku potkonstrukciju tipa Tabaš koja omogućava postavku kamene obloge debljine i 2 cm, i to na odstojanjima većim od 25 cm, od konstrukcije objekta.

TOP